Gaziantep logo image

SATRANÇ EĞİTİMİ

Temel Yapa Çocuk Evi olarak okul öncesi eğitim programlarımızın içinde branş derslerimizden biri de Satranç Dersimizdir. Satranç iki kişi arasında oynanan bir zeka oyunudur. Bu oyun aynı zamanda bir spor dalıdır. Satranç özellikle fotografik (konumsal) hafızayı etkiler. Satranç oynadıkça, kendini bu oyunda geliştirdikçe zekanın gelişimine katkı sağlar. Satrancın kişiye sağladığı pek çok fayda vardır. Bunların başında sabırlı olma, dikkatini bir odağa verebilme, stratejik düşünebilme gibi kazanımları olmaktadır.Satrançla ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında, satranç oynayan kişilerin eleştirel düşünme becerileri, spontaniteleri, karar verme,  problem çözme yetileri gibi zihinsel kapasitelerinde gelişmeler olduğunu göstermiştir. Satrancın okul başarısını olumlu yönde etkiler ve zaman yönetiminde iyi bir spordur (MEB, 2006).  Satranç ile ilgili yapılan diğer bir araştırmada, okul öncesi  döneminde satranç eğitimi alan çocukların matematik ve çeşitli zihinsel becerilerde satranç eğitimi almayan çocuklara göre daha başarılı olduğu yönündedir (Tekneci, 2009).Tüm anneler ve  babalar çocuklarının bedensel, duygusal ve zihinsel  olarak gelişmesi için erken dönemlerden başlayarak onları çeşitli spor aktivitelerine yönlendirir. Satranç bu etkinlikler içinde çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü satranç oyunla iç içe olarak çocukların bilişsel becerilerini geliştirmekte, onları içsel dünyalarında hayata hazırlayan hayatın küçük bir kopyasıdır (Kulaç, 2006).


İNGİLİZCE EĞİTİMİ      

Temel Yapa Çocuk Evi Okul Öncesi Eğitim Programında Branş Derslerimizden bir diğeri İngilizce Dersidir.  Dünyada da en çok konuşulan dillerin başında gelen İngilizce dilinin öğrenimi oldukça önem taşımaktadır. İkinci bir dilin öğrenme temelleri de tam da okul öncesi dönem için oldukça elverişlidir.

 Çocukluk döneminde beyindeki dil alanı daha aktif olduğundan çocuklar anadil becerilerini geliştirirken ikinci bir dili de anadilleri gibi doğal bir şekilde edinebildiklerinden yetişkinlerden daha kolay dil öğrenebilirler. Bu nedenle erken çocukluk dönemi dil öğrenme açısından kritik dönem sayılır. Erken yaşta başlayan ikinci dil eğitimi çocuğun bilişsel gelişimini, toplumsal gelişimini, bireysel ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktadır.

Temel Yapa Çocuk Evi’nde çocuklar anadilleri ingilizce olan öğretmenleri eşliğinde yaşlarına uygun saat aralığında İngilizce Eğitimi alırlar. Flaş kartlar, eğitici videolar, şarkılar, drama , jest – mimiklerle ve oyunlarla ingilizce derslerini gerçekleştirirler. Sınıf içinde sürekli ingilizce yönerge veren İngilizce Öğretmenleriyle kulak dolgunluğu kazanarak iletişim kurmaktadırlar. Ders saatleri dışında da ingilizce öğretmenleriyle okulun farklı alanlarında karşılaştıklarında öğrendikleri kadarıyla konuşmaya çalışmaktadırlar.  Temel Yapa Çocuk Evi öğrencileri ingilizce derslerine oldukça ilgilidirler ve severek katılırlar.     

 

ANNELİ BEBEK OYUN GRUBU

  Temel Yapa Çocuk Kreşi, anneli bebek grubu 9 yılın deneyimi ile çalışmalarına devam ediyor.  12-24 aylık çocuklarımızın anneleri ile birlikte deneyimli çocuk gelişimi uzmanının hazırladığı etkinliklerle eğitmenler eşliğinde zengin uyaran ortamında oynayarak, eğlenerek, gözlemleyerek, dokunarak öğrenmeleri amaçlanmıştır. Çocuklarımızın akranları ve anneleri ile geçirdiği kaliteli zamanı olması, erken çocukluk dönemi de özellikle 2 yaşına kadar beyin gelişimini önemli bir şekilde desteklemektedir.

Tüm gelişim alanlarına yönelik haftalık farklı ve donanımlı programlara uygun etkinlikler temel yapa çocuk evi’nde haftanın 2 günü birer saat olarak neşe ile evde uygulanmaktadır. Sessiz evde 0-1 yaş sürecini tamamlayan çocuk, kendileri için hazırlanan zengin uyaranlı ortamda tüm duyu organlarını aktif olarak kullanma becerisi gelişmektedir. Bu arada annelerimiz de rol model olarak deneyimli eğitimcilerimizi gözlemleyerek evde çocuğumuza nasıl yaklaşacağı konusunda farkındalık yaşamaktadırlar.

Bu farkındalık evde çocukla geçirilen süre içerisinde annelerimizin şarkılı oyunlar, kitap okuma, el becerilerini ve bedensel gelişimlerini geliştirme çalışmalarına ışık tutacaktır. Beyin hücreleri arasındaki bağlantılar yaşam sırasındaki deneyimlere, beynin aldığı uyaranlara göre oluşur ya da kaybedilirler. Bu nedenle var olan hücrelerin duygusal, hareket, görsel uyaranlar ile evde ve anneli bebek gruplarında beslenmesi, nöronların yeni bağlantılar yaparak birlikte işler hale gelecektir. Yaşamın bu ilk dönemleri sinir sisteminin olumlu ve olumsuz etkenlere en duyarlı olduğu kritik dönemlerdir.   CİMNASTİK

 

MUTFAK ETKİNLİKLERİ

Temel Yapa Çocuk Evi’nde öncelikle çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları besinleri faydaları vitaminler ne işe yarar başlıklarıyla ve aşçımız feride hanımın mutfağında sağlıklı yiyeceklerle desteklemektedir.

Ayrıca çocuklarla ayda bir kere kendi yemeklerini hazırlamakta, hazırladıkları yiyecekleri daha keyifle tüketmektedirler.

Bu besinleri hazırlarken ayıklama, sayma, doğrama, parçalama, kesme uygulamaları ile ince motor gelişimlerine katkı sağlamakta ve çocuklar kendi hazırladıkları besinleri daha severek tüketmektedirler.

Programda gezi programında yer alan pazar ziyareti ile bir araya geldiğinde pazar alışverişlerini yaparak okula geldiklerinde sebze ve meyveleri yıkayarak, kabuklarını soyarak hazırlık aşamalarını tamamlamaktadırlar.

Okulumuzda çocuklar mutfak etkinliklerinde turşu kurma, pizza, börek sarma, meyve salatası, bezelye ayıklama, kek, kurabiye yapımı gibi besinler hazırlamaktadırlar.

Ayrıca 4-5 yaş çocuklarından her gün görevli 3 çocuk öğle yemeğinde arkadaşları için yemekhanede servis hazırlayarak sofra kurmaya yardım etmektedirler. Bu etkinliklere sorumluluk alma, özgüven, el göz koordinasyonu ve iletişim becerileri desteklenmektedir. 

GEZİLER

Okul öncesi dönem çocuklarına öğrendikleri bilgileri pekiştirmek amaçlı yapılan alan gezileri çocukların bütün gelişim alanlarını destekleyen yaşayarak, eğlenerek, gözlemleyerek öğrenmelerini sağlayan etkinliklerdir.

Çocukların gezi etkinliklerinde akranları ile farklı yerlerde paylaşımları duyu organlarının gelişimine yardımcı olur. Varlıklar, olaylar arasında somut ve soyut durumlar arasında bağlantı kurmalarını sağlar. Çocukların kavramlarla ilgili bilgileri anlamakta yardım etmekte ve çocuklarda öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda anlamlı öğrenmelerine önemli bir araç olup, ilgisiz öğrencileri bile motive etmektedir.

Okul öncesi öğretmenlerin alan gezileri farkındalıkları, bilgi,  beceri ve uygulamalrı çocukların gelişiminde çok önemlidir. Çocukların görsel gözlem kazanımlarını zenginleştirirken farklı yerlerde farklı insanlarla iletişim kurabilme becerilerinin süslenmesinde alan gezilerinin önemi yadsınamaz. Çocukların ifade edici dil gelişimlerinde olumlu kazanımlar yaşanırken, doğru soru sorabilme ve anlamı yanıtlayabilme becerileri kazandıracaktır.

Okul öncesi alanda kaliteli hizmet anlayışından yola çıkan temel yapa çocuk evi çocuklar, eğitmenleri ile alan gezisi etkinlikleri programında mutlaka yer almaktadır. 

MATEMATİK EĞİTİMİ

Temel Yapa Çocuk Evi’nde uygulanan eğitim programının çok önemli bir bölümü matematik etkinliklerinden oluşmaktadır. Matematik programı okulumuzda çocuklarla oyunlar yoluyla eğlenerek öğretilmektedir.

  Özellikle öğrenme merkezi alanlarından birinin içeriği hergün matematik ve okul oyunlarına yer vererek düzenlenmektedir.

Çocukların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak temel amaçtır ve yaşamımızın içinde yer alan matematiğe dikkat çeker.

Okul öncesi dönemde çocuk matematiği öncelikle nesneler ve varlıklarla tanışarak inceleyip dokunarak öğrenir. Arkasından iki boyutlu düzlemde matematik çalışmaları yapar. Arkasından imgesel ve sembollerle matematiksel yaşantı devam eder. Okul öncesinde matematikte sayı semboller (1-10 arası) öğrenilir. Temel yapa çocuk evi’mizde çocuklarla sayı sayma, sıralama, eşleştirme, sınıflara, gruplara, mantıksal düşünme, ölçme, serileme, karşılaştırma, şekil etkinlikleri, örüntü ve grafik çalışmaları oyun teknikleri ile uygulanmaktadır. Ve takım tekniğinde çocukların zaman kavramlarının gelişimi desteklenmektedir. Ayrıca grafik kullanma becerileri gelişmektedir. Günlük yaşamda karşımıza sıklıkla çıkan matematiksel beceriler çocuk oyun yoluyla kavrayarak eğlenerek öğrenebilmektedir.Özellikle eğlenerek oynama çocuğun matematik becerilerine karşı özgüvenle ve yapabilirim bakış açısıyla yaklaşımlarını yol açmaktadır. Çocuklarımızın en keyifle katıldıkları etkinliklerdir. 

MONTESSORİ

 

Temel Yapa  Çocuk evi’nde montessori eğitiminde günlük yaşam becerileri etkinlikleri, duyu eğitimi etkinlikleri, matematik etkinlikleri, dil geliştirici etkinlikler ve kozmik eğitim etkinlikleri olmak üzere beş temel etkinlik alanı bulunmaktadır.

Günlük Yaşam Becerileri

Montessori ortamında yer alan çocukların faaliyetleri sadece öğretim araçlarını kullanmakla sınırlı değildir. Günlük hayata ilişkin nesnelerle de meşgul olan çocukla pratik hayatla ilgili işleri öğrenirler. Bunlar arasında toz almak, suyun döküldüğü yeri kurulamak, halıları kaldırıp rulo yapmak, onları yere sermek vs. Bu alıştırmalar sadece çocuğun özbakım becerilerini geliştirmek için değil, daha çok dokunma ihtiyaçdan ilgilidir. Dolayısıyla çocuğun yaptığı sayısız ev işleri bilişsel gelişimini gerçekleştirmek için önemli fırsatlar sunmaktadır, ayrıca çocukların  motor gelişimlerini desteklerken, çocukların kendi çalışma ortamlarını hazırlamasını sağlayarak çocukta kendine güven duygusunu geliştirir.

Duyu Eğitimi Etkinlikleri

Duyu eğitimi montessori yaklaşımında önemli bir yere sahiptir. Duyuların eğitimi sıfır-altı  yaş döneminde başlar. Bilgi, beceri ve kavramların kazanılması materyaller kullanılarak sağlanır. Duyu eğitimi ile çocuk beş duyusunu aktif olarak kullanarak boyutları, ağırlıkları, geometrik cisimleri, sesleri, kokuları, tatları, farklı yüzeyleri keşfetme olanağı elde eder. Duyu eğitimi etkinlikleri, çocuklarda hareket etme ve temel ihtiyaçlarını karşılama isteklerini uyandırır. Kendi başına çalışma, materyalin özgür seçimi, kendine özgü tempoda çalışma biçimi çocuğun organizasyon kabiliyetini gerektirir ve geliştirir. Çocuk  bu çalışmalarda planlamayı, paylaşmayı, fikir edinmeyi, uzlaşmayı, uyumlu olmayı, başkaları ile birlikte çalışmayı öğrenir.

Matematik Etkinlikleri

Matematik materyalleri; miktarları, sembolleri, sayı saymayı ve dört işlemi yapmayı öğrettiği için bilişsel alanı çocukların bir arada çalışmasını sağladığı içinde sosyal-duygusal alanı desteklemektedir.Matematik etkinlikleri, çocuğun yaratıcı düşünmesini, zihinsel tahminlerde bulunmasını ve soyut kavramları somutlaştırarak öğrenmesini hızlandırmaktadır. Matematik materyalleri çocukların sayı kavramlarını geliştirmesinde yardımcı olur. Bu materyaller ile çocuklar sayıları görsel olarak tanımakta, rakamların yazılışlarını dokunsal olarak kavrayabilmekte ve çocuklara toplama-çıkarma-çarpma-bölme işlemleri sezdirebilmektedir.

Dil Geliştirici Etkinlikleri

 Dil geliştirici etkinlikler el-göz koordinasyonunun sağlanması ve kalem tutma becerilerinin geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Çocuklarda uygulanan ses bilgisi yaklaşımı sayesinde çocuklar konuşulan dilin, alfabenin sembolik harfleri aracılığıyla kelimeler şeklinde nasıl kodlanacaığını anlar. Aynı şekilde her ses tarafından temsil edilen harfleride öğrenirler. Dil geliştirici etkinlikler, çocuğun yazılı sembolleri anlayarak okumada hız kazanmasına yardımcı olurken, çocuğun kendisini sözel olarak ifade etmesini ve rahat iletişim kurmasına, sözcük dağarcığının gelişimine de katkı sağlar. Çocuğun seslerin sözcük içindeki yerini fark etmesini, çalıştığı seslerin yazılısını dokunarak ve görsel olarak algılamasını, çocukların hareketli harflerle sesleri birleştirerek sözcük oluşturmasını büyük harflerin sadece seslerin farklı bir yazılış şekli olduğunu fark etmesini sağlar.

 Kozmik Eğitim Etkinlikleri

 Kozmik eğitim çalışmaları, somuttan soyuta yakından uzağa ilkesi doğrultusunda çocuğa öncelikle yaşadığı ülkenin tarihini, geleneklerini, müziğini,danslarını, yemeklerini, öğretirken bir sonraki adımda ise diğer ülkeleri tanıtarak yaşadığı dünyanın ve çevrenin farkına varmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kozmik eğitim çalışmalarında; çocuğa kıta ve su formalarını kabartma küre ile tanıtarak başlanır. Daha sonra kıtalar ve okyanuslar adlandırılır ve yerleri tanıtılır. Aynı zamanda göl,körfez,koy gibi pek çok coğrafi gerçeği gösteren, dokunarak öğrenmelerini sağlayan yap-boz haritalar çocuklarla çalışılır.

 Montessori Eğitiminin Çocuğa Katkıları

 Temel Yapa Çocuk Evi’nde uygulanan montessori eğitimi alan çcouklarda; ilk olarak sosyal  ortamlarda da değişiklikler göze çarpar. Bu iletişim kurma yeteneklerinin montessori eğitimiyle gelişmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Montessori eğitimiyle çocukların yaşıtlarıyla daha iyi iletişim kurduğu görülür. İletişim esnasında kavga ya da kargaşa olmazken bir yetişkin edasıyla konuşarak anlaşma vardır. Çocukların duygusal gelişimlerini olumlu yönde destekleyerek gelecek yaşamlarında sorumluluk sahibi, uyumlu, kendine saygılı ve özgüvenli bireyler olarak yetişirler. Çocuğun merkezi olduğu bu eğitim tamamen onun gelişimine odaklıdır ve yaratıcılık hep ön plandadır. Çocukların problem çözme kabiliyeti gelişir. Kaygılarını nasıl yöneteceğini ve dışa vuracağını bilir. Kontrollü bir kişilik geliştirir. Gelişimci ruhu ön planda olup düzen ve iç disiplin duygusu gelişir. Çocuklar hatalarını kendileri gidermeyi öğrenirken sosyal farkındalık ve toplum bilinci artar.

 

 

  Kayıt Formu